hlavní logo 554 798 111

Volejte nonstop

hlavní logo
Lázeňská léčba
Léčebné pobyty
Rekreační pobyty
Bazén a procedury
Kariéra
CZ PL EN DE
 
úvodní obrázek

Aktuální informace z energetiky

Energetika


Aktuální informace


Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

https://www.eru.cz/documents/10540/603840/kontroln%C3%AD%20seznam_akt_052017.pdf

Ceník plynu 2024.pdf

Cena tepla - předběžná kalkulace.xlxs

Ceník elektřina.pdf

 

Ceník elektřina D 2023.pdf

Ceník elektřina C 2023 - podnikatelé.pdf

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2023.pdf

Obchodní podmínky.pdf
Předávací protokol.pdf
Smlouva o připojení k distribuční soustavě.pdf
Smlouva o sdružených službách dodávek zemního plynu.pdf
Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.pdf
Výpověď zákazníka.pdf


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, jsou oprávněny vykonávat níže uvedené licencované činnosti v oblasti energetiky:

  • obchod s elektřinou
  • distribuce elektřiny
  • výroba elektřiny
  • obchod s plynem
  • distribuce plynu
  • výroba tepelné energie
  • rozvod tepelné energie

Archiv