hlavní logo 554 798 111

Volejte nonstop

hlavní logo
Lázeňská léčba
Léčebné pobyty
Rekreační pobyty
Bazén a procedury
Kariéra
CZ PL EN DE
 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik se zavazují ke zpřístupnění své internetové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na stránky www.horskelazne.cz .

 

Stav souladu

Tato webová stránka je částečně v souladu s technickým standardem EN 301 549 V3.2.1 a WCAG (Web Accessibility Guidelines) 2.1 Level AA. Cílem uvedených standardů je publikování internetových stránek tak, aby byly pro uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

 

Nepřístupný obsah

  Níže uvedený obsah není zcela přístupný z důvodu nesouladu s výše uvedenými právními předpisy a normou. V textu jsou označena místa, nebo prvky, odkaz na kritérium úspěšnosti dle WCAG 2.1 a důvod nesplnění.
1. Některé obrázky nejsou opatřeny adekvátním alternativním textem
  Kritérium úspěšnosti 1.1.1 Netextový obsahNěkteré obrázky jsou opatřeny neadekvátním alternativním textem v podobě nadpisu článku

2. Některé obrázky obsahují „text ve formě obrázku“

 • Kritérium úspěšnosti 1.4.5 Text ve formě obrázku
 • Některé obrázky

3. Videa neobsahují titulky

 • Kritérium úspěšnosti 1.2.2 Titulky (předtočené)
 • Některá předtočená videa neobsahují titulky

4. Videa neobsahují alternativu

 • Kritérium 1.2.3 Audio popis či alternativa pro multimediální prvek (předtočené)
 • Některá předtočená videa neobsahují audio popis nebo alternativu pro multimediální prvek

5. Videa neobsahují audio popis

 • Kritérium 1.2.5 Audio popis (předtočený)
 • Některá předtočená videa neobsahují audio popis

6. Přístupnost dokumentů dostupných ke stažení

 • Některé dokumenty ve formátu kancelářských aplikací (textové dokumenty, tabulky, prezentace PDF soubory) nejsou v tuto chvíli přístupné. Dokumenty, které spadají do působnosti zákona č. 99/2019 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací se zavazuje povinný subjekt postupně zpřístupňovat
 • Uživatelům je k dispozici kontakt uvedený níže, jehož mohou použít pro vyžádání náhradního řešení, například zaslání přístupné verze požadovaného dokumentu

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik připravuje webové stránky s maximálně možným důrazem na jejich srozumitelnost a čitelnost i pro osoby se zdravotním postižením. V případě, že se setkáte s potížemi při zobrazování stránek, budete mít dotaz, návrh, připomínky, nebo zjistíte, že stránka nesplňuje požadavky dané zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, využijte prosím kontaktu na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Karlova Studánka 6, 793 24 Karlova Studánka

e-mail: it@horskelazne.cz