Zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejňovány v rámci protikorupční strategie Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, vycházející ze strategických dokumentů vlády České republiky, která tak naplňuje cíle boje proti korupci na úrovni organizační složky státu podřízené Ministerstvu zdravotnictví.  

Rozcestník

• dary a dotace
• energetika
• majetek, nabídka majetku
• spotřebitelské spory
• stížnosti
• veřejné zakázky
• smlouvy
• ekonomika
• výroční zprávy
• protikorupční opatření

• poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.