hlavní logo 554 798 111

Volejte nonstop

hlavní logo
Lázeňská léčba
Léčebné pobyty
Rekreační pobyty
Bazén a procedury
Kariéra
CZ PL EN DE
 
úvodní obrázek

Informace

Povinně zveřejňované informace


Následující informace jsou zveřejňovány v rámci protikorupční strategie Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, vycházející ze strategických dokumentů vlády České republiky, která tak naplňuje cíle boje proti korupci na úrovni organizační složky státu podřízené Ministerstvu zdravotnictví. 

1. Název subjektu

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

2. Důvod a způsob založení subjektu

Podnik, byl založen k 1. lednu 1991 podle Zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Zakladatelem podniku je stát; jeho jménem vykonává funkci zakladatele ministerstvo zdravotnictví, do jehož působnosti spadá předmět podnikání podniku. 

Účelem založení podniku je poskytování zdravotních služeb při využívání přírodních léčivých zdrojů; zejm. zajišťování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro pacienty ve stanovených indikacích podle příslušných předpisů v rozsahu stanoveném zakladatelem a správa a využití přírodních léčivých zdrojů v součinnosti s Českým inspektorátem lázní a zřídel včetně jejich ochrany.

3. Organizační struktura

   Jmenovité schéma 

4. Kontaktní spojení

Bankovní účet č.: 306771/0710, IBAN:CZ93 0710 0000 0000 0030 6771, BIC/SWIFT-Code: CNBACZPP vedený u České národní banky

Rozcestník