Zveřejňované informace

Následující informace jsou zveřejňovány v rámci protikorupční strategie Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, vycházející ze strategických dokumentů vlády České republiky, která tak naplňuje cíle boje proti korupci na úrovni organizační složky státu podřízené Ministerstvu zdravotnictví.  Protikorupční strategie je souborem opatření a interních dokumentů, jejichž cílem je zakotvit v řídicím a kontrolním systému státního podniku takové prvky, které již svým charakterem v maximální možné míře brání vzniku možného korupčního jednání a chrání majetek státu.