hlavní logo 554 798 111

Volejte nonstop

hlavní logo
Lázeňská léčba
Léčebné pobyty
Rekreační pobyty
Bazén a procedury
Kariéra
CZ PL EN DE
 
úvodní obrázek

Dary a dotace

Dary


2021

Finanční dary za rok 2021.pdf

2020

Horské lázně Karlova Studánka v roce 2020 neposkytly žádný dar.

Obdržené dary

Ministerstvo zdravotnictví Ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky na boj s pandemií Covid - 19 937 087,30 Kč
KHS Liberec Rychlotesty na Covid - 19 107 606, 40 Kč
Ministerstvo zdravotnictví  Snímací termo kamera  126 850 Kč

 

2019
Finanční dary k datu 30. 9. 2019.pdf

 

Dotace

Dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj


Projekt "eHealth integrační platforma pro Aplikační centrum telemedicíny Horské lázně Karlova Studánka s.p."

Projekt "eHealth integrační platforma pro Aplikační centrum telemedicíny Horské lázně Karlova Studánka s.p."  je zaměřen na vytvoření informačního systému pro Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, který umožní efektivní komunikaci a přenos dat jak v rámci lázní, tak i mimo ně. Dále bude v rámci projektu vytvořeno aplikační rozhraní pro zabezpečenou komunikaci s dalšími zdravotnickými zařízeními, lékaři, případně pacienty. 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného Operačního Programu IROP, Výzvy č. 26. Dotace byla poskytnuta ve výši 1 368 296,11 Kč.

Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 27. 04. 2022


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 27. 4. 2022 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022.

Dotace byla využita na pořízení elektrokol a jejich příslušenství pro klienty a návštěvníky HLKS. Byla poskytnuta ve výši 250.000 Kč.

 

Dotace Ministerstva životního prostředí ze dne 31. 03. 2022


Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky se uzavřela na základě Společného rozhodnutí ministra životního prostředí č.j. SFŽP 073998/2022 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 31.3.2022 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí platné ke dni podání žádosti. Podpora je určena výhradně na akci „ Realizační projekt výsadby v areálu Horské lázně Karlova Studánka“ realizovanou v roce 2021. Akce je neinvestiční. Fond se zavázal poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši 166 097,- Kč.

 

Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 27. 04. 2021


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 27. 4. 2021 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021.

Dotace byla využita na pořízení elektrokol a jejich příslušenství pro klienty a návštěvníky HLKS. Byla poskytnuta ve výši 250.000 Kč.

 


Dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. 03. 2021


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (poskytovatel) uzavřeli dne 22. 03. 2021 smlouvu o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu COVID – gastro. 

Dotace byla poskytnuta ve výši 408 800 Kč.

Ukončení realizace projektu je 31. 12. 2021.

Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 01. 01. 2021


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Ministerstvo pro místní rozvoj (poskytovatel) uzavřeli dne 01. 01. 2021 smlouvu o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu COVID – lázně. Účelem dotace je krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů 4000 Kč / ks na realizace ozdravných a preventivních pobytů v lázeňských zařízeních.

Dotace byla poskytnuta ve výši 11 024 000 Kč.

Ukončení realizace projektu je 31. 12. 2021.


Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 19. 05. 2020


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 19. 5. 2020 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2020.

Dotace byla využita na modernizaci internetových stránek Horských lázní Karlova Studánka, natočení nových spotů a vytvoření aktuálních fotografií. Webové stránky jsou nyní přehlednější, mají vylepšené funkce a dohledávání veškerých informací je jednodušší.

Dotace byla poskytnuta ve výši 250 000 Kč. 


Dotace Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 01. 07. 2020


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Ministerstvo pro místní rozvoj (poskytovatel) uzavřeli dne 01. 07. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu COVID – lázně. Účelem dotace je krytí nákladů vzniklých akceptací slevových voucherů 4000 Kč / ks na realizace ozdravných a preventivních pobytů v lázeňských zařízeních.

Dotace byla poskytnuta ve výši 5 108 000 Kč.

Ukončení realizace projektu je 30. 06. 2021.

 


Dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 03. 2020


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Ministerstvo práce a sociálních věcí (poskytovatel) uzavřeli dne 12. 03. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace v rámci dotačního titulu antivirus ‚A‘. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa.

Dotace byla poskytnuta ve výši 1 793 554 Kč. 


Dotace Ministerstva zdravotnictví ze dne 01. 03. 2020


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Ministerstvo zdravotnictví (poskytovatel) uzavřeli dne 01. 03. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče v souvislosti s epidemií covid-19.

 

Dotace byla poskytnuta ve výši 5 677 130 Kč. 


Dotace POVEZ II -  „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (zaměstnavatel) a Úřad práce České republiky uzavřeli dne 27. 8. 2018 Dohodu o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci národního projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. BRA-MN-21/2018/ reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Příspěvek byl využit na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatele, který zabezpečil v souladu s touto Dohodou vzdělávací aktivitu svých zaměstnanců. Vzdělávací aktivitou byla výuka anglického jazyka – hotelnictví, v celkovém rozsahu 52 vyučovacích hodin. Výuka proběhla v termínu 5. 9. 2018 – 27. 2. 2019. Za účelem realizace vzdělávací aktivity byla uzavřena Smlouva o zabezpečení vzdělávací aktivity mezi Horskými lázněmi Karlova Studánka, státní podnik (zaměstnavatel) a Akademií Jana Amose Komenského, z. s. oblast Bruntál (vzdělávací zařízení)

 

 

 


Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 31. 07. 2017


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 31.7.2017 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2017 - podpora lázeňství".

Dotace byla využita na realizaci orientačního značení areálu Horských lázní Karlova Studánka v podobě orientačních směrových šipek, které jsou uchyceny na sloupech veřejného osvětlení. Dále orientační tabule s turistickými a běžkařskými trasami a lázeňskými okruhy. Dále vnitřní orientační systém v Knížecím domě (sídle ředitelství lázní) a na recepci hlavního lázeňského domu Libuše. Směrová tabule s označením recepce před budovou Libuše, nabídková tabule Lázeňského obchůdku a uvítací tabule při vjezdu do Karlovy Studánky ze směru od Vrbna pod Pradědem a Rýmařova.

 

Dotace pro HLKS_2016-2018.pdf


Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 12.6.2014


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený MUDr. Radomírem Maráčkem (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 12.6.2014 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji - dotační titul č. 3: Podpora lázeňství".

Poskytovatel dle této smlouvy poskytl příjemci (ne) investiční dotaci v maximální výši 70% celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu "Marketingová kampaň Horských lázní Karlova Studánka", max. však ve výši 193 000,- Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu, viz. http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/seznam-zadatelu-o-dotaci-v-podpora-turistickych-oblasti-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2014-39462/#schvaleni. Dotace bude použita na výrobu propagačních brožur, roll-upů, složek a zpracování propagačního filmu HLKS.

Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů.

Horské lázně Karlova Studánka ukončí realizaci projektu nejpozději do 30.9.2015.

 

Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 19.9.2013


Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený MUDr. Radomírem Maráčkem (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 19.9.2013 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poskytovatel dle této smlouvy poskytl příjemci (ne) investiční dotaci na realizaci projektu"Zkvalitnění technického zázemí kongresových prostor". Dotace byla použita na dovybavení kongresových prostor potřebnou technikou, což umožní zejména zkvalitnění služeb při pořádání prezentačních akcí, seminářů, kongresů, firemních akcí apod.