Léčebně rekreační procedury

Procedury nabízené Horskými lázněmi Karlova Studánka nemají bezbariérový přístup.
Výjimkou je pouze bazénový komplex.

Léčebné procedury v rámci komplexní a příspěvkové péče

Inhalační léčba

Inhalační léčba se používá k léčení horních a dolních cest dýchacích s využitím přírodních léčivých zdrojů.

Prostorová inhalace v solné jeskyni

Pobyt v solné jeskyni je příhodný pro děti i dospělé u chronických katarů horních i dolních cest dýchacích.

Individuální rehabilitace dechová

Dechová gymnastika rozdělená podle zaměření speciálních cviků do několika dechových terapií.

Individuální rehabilita pohybová

Zaměřená na obnovení nebo zlepšení funkce pohybového aparátu pomocí různých rehabilitačních technik a postupů.

Klasická masáž

Klasická masáž je prostředek mechanoterapie napomáhající k posílení zdraví a ke zvyšování celkové odolnosti.

Reflexní masáž

Technika reflexní masáže vychází z poznatků o změně kožní citlivosti při onemocnění v útrobách. Místem zásahu tudíž není primární nemocná tkáň nebo ústrojí.

Šlapací koupel

Šlapací koupel je jednoduchá procedura s blahodárným účinkem a neočekávaným efektem.

Přísadová koupel

Přísadové koupele využívají tepelných, případně i mechanických účinků vody a dále účinku přísadových látek.

Uhličité koupele

Do van se napouští studená minerální voda s vysokou koncentrací oxidu uhličitého. Minerálka je ohřívána párou přímo až ve vanách.

Perličková koupel

Perličkové koupele se připravují probubláváním vody o teplotě 37°C vzduchem z roštu na dně vany.

Sirná koupel

V koupeli se uvolňuje sirovodík, který relativně dobře proniká kůží do organizmu a vstřebává se ještě po ukončení koupele.

Vířivá koupel dolních a horních končetin

Teplota koupele je 37 °C. Lázeň zvyšuje prokrvení končetin, místní metabolismus a současně aktivuje kožní receptory.

Celková vířivá koupel a hydromasáž

Patří mezi procedury s mechanickým účinkem (vodní masážní procedury). Tyto procedury se od sebe liší konstrukčně, ergonomickým řešením vany a systémem trysek.

Skotské střiky

Před podáním střiku je nutné předehřátí teplou sprchou. Skotské střiky mají výrazný účinek na srdečně cévní, nervový a vegetativní systém.

Parafinové zábaly

Jsou jednou z forem teploléčby. Terapeutický parafín vysoké kvality s bodem tání 52 °C se aplikuje v tekuté formě jako parafínový zábal.

Rašelinové zábaly

Jsou jednou z forem teploléčby. Jejich předností je využití přírodního léčivého zdroje. Teplota zábalu je 46°C.

Čtyřkomorová galvanizace

Elektroléčebná metoda spojující účinky galvanického (stejnosměrného) proudu
s účinkem teplé vody, hydrostatického tlaku a hydrostatického vztlaku.

Magnetoterapie

Léčebná metoda, při níž využíváme elektromagnetů napájených stejnosměrným, střídavým nebo pulzním elektrickým proudem.

Manuální lymfodrenáž

Má speciální zákonitosti postupu, které jsou zcela odlišné od klasické i reflexní masáže. Lymfodrenáž působí pouze na kůži a podkoží při dodržení určitého programového postupu.

Plynové injekce

Je výkon, při němž dochází k nahromadění plynu v podkoží - k tvorbě podkožního emfyzému.  Z podkoží je oxid uhličitý odstraňován žilním oběhem. .

Ultrazvuk

Působí jako mikromasáž tkání se současným zahřátím a některými dalšími fyzikálně chemickými účinky.

Skupinové cvičení C, B

Cvičení ve skupinkách označované písmenem C, B je dechová gymnastika, která probíhá v sedě na židličkách.

Posilovna

Posilování je jednou z cest WELLNESS stylu. Wellness představuje zdravý životní styl, do kterého patří také všestranná aktivita, rozumný pohyb, správná výživa atd.

VAS - 07

Přístroj, který působí jako elektrostimulátor a elektromagnetický stimulátor současně. Působí analgeticky, myorelaxačně a celkově sedativně.

Základním léčebným prostředkem jsou koupele v unikátním přírodním zdroji s vysokým obsahem kyseliny uhličité a metakřemičité, které doplňuje pestrá paleta procedur z oblasti masáží, zábalů, elektroléčby i rehabilitace. Široké veřejnosti je určena nabídka jednotlivých, volně prodejných lázeňských procedur.

 

Doporučení k čerpání procedur

Těší nás, že jste si zakoupili procedury v našich lázních. Pro jejich bezproblémové čerpání Vám doporučujeme dodržet několik jednoduchých pravidel. Obecně platí zásada čerpání maximálně 3 procedur denně, ale často méně znamená více.

Doporučujeme:

  • uhličitou koupel maximálně 1x denně, lze kombinovat i s dalšími vodními procedurami,
  • masáže (klasické, podvodní, lávovými kameny, atd.) maximálně jedna z uvedených masáží za den,
  • tepelné procedury (zábaly) max. 1x denně, možné max. na 3 různá místa.

Po procedurách (např. celkové koupeli, masáži,…) by měl následovat minimálně 60 min. odpočinek a dostatek tekutin.

Wellness:

  • návštěva wellness by měla následovat až po odpočinku organismu, minimálně 2 hod. po procedurách, aby se nerušil jejich příznivý léčebný i relaxační efekt.

Důležité upozornění: V případě pochybností o zdravotním stavu, vhodnosti procedury, kontraindikacích apod., doporučujeme konzultaci s lékařem.
 

Jak si objednat termín čerpání procedury:

Objednávky procedur přijímáme na níže uvedených kontaktech.  Vaše požadavky budou vyřízeny s ohledem na volné kapacity.

Časování Letní lázně / Pokladna bazénu – 554 798 314, casování@horskelazne.cz / PO - NE    09:00 - 21:00 hodin

V případě, že klient nemůže z vážných důvodů čerpat objednanou proceduru, je povinen tuto skutečnost oznámit lázním.

Pokud nebude procedura předem stornována, považuje se za vyčerpanou a nelze ji nárokovat v jiném termínu.

Přejeme příjemné zážitky.