PITNÝ PAVILON

Dřevěný pavilón s krytým pramenem a velkou prosklenou plochou, kde je možné si nabrat z několika vývodů železitou vodu. Pitný pavilon dříve zvaný Vilémův pramen, byl postaven v roce 1864 a stal se symbolem lázní. Dnes pavilon napájí pramen Petr z hloubky 121 m pod zemí vyvrtaný v 60. letech 20. století. Po vzniku Československé republiky, kdy nastal razantní odklon od všeho, co ji s rakousko-uherskou monarchií spojovalo, bylo nařízeno přejmenovat všechny dříve nalezené prameny tak, aby nenesly jména Habsburků.

Přístup do pavilonu není bezbariérový.