HUDEBNÍ HALA

Unikátní dřevěná stavba na kamenném základu je členěna toskánskými sloupy. Byla postavena jako tvz. Lázeňský salón v letech 1836 – 1837 za velmistra Maxmiliána III. Josefa d’Este podle návrhu Antona Onderky. V budově byla kuchyň, vybavená pro přípravu a udržování stále teplé syrovátky, a prostor pro procházení pacientů při špatném počasí. I přes několikeré úpravy je unikátní památkově chráněná stavba zachována téměř v původním stavu. Budova není bezbariérová.

Interiér