Vířivá koupel dolních a horních končetin

Vířivá koupel dolních končetin probíhá ve speciálně tvarovaných vanách (výrobce Chirana Piešťany). Elektricky poháněné vířící zařízení (vrtule) víří vodu koupele a vytváří tak jemnou vodní masáž.

 

Vířivá koupel horních končetin probíhá ve speciální vaničce (výrobce Chirana Piešťany). Vířivého účinku je dosaženo za pomoci agregátu nasáváním vody z vany a jejím zpětným návratem tryskami za současného přivzdušnění.

Teplota koupele je 37 °C. Lázeň zvyšuje prokrvení končetin, místní metabolismus a současně aktivuje kožní receptory.

 

Indikace k léčbě dolních končetin vířivou koupelí:

 • vyčerpání nervosvalového aparátu dolních končetin
 • poúrazové stavy, výrazně citlivé hyperalgické zóny
 • stavy po operacích dolních končetin
 • svalové atrofie, periferní ochrnutí
 • otoky, lymfatické městnání, chronická žilní insuficience
 • stavy po trombózách a tromboflebitidách
 • chronické kloubní obtíže, artrózy
 • stavy po poliomyelitidě
 • poruchy nervového zásobení
 • potřeba regenerace dolních končetin po nadměrné zátěži (např. po sportovních výkonech)

 

Indikace k léčbě horních končetin vířivou koupelí:

 • stavy po operacích a úrazech svalů a kloubů horních končetin
 • svalové atrofie, periferní ochrnutí
 • poruchy nervového zásobení, chronické kloubní obtíže
 • otoky a lymfatické městnání