Veřejné zakázky​

Veřejné zakázky jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 22/2019 k Protikorupční strategii Ministerstva zdravotnictví pro přímo řízené organizace, navazující na vládní koncepci boje s korupcí na léta 2018 až 2022.

Veřejnými zakázkami Horských lázní Karlova Studánka, státního podniku, je veškerý nákup zboží, materiálu, služeb a stavebních prací. 

Informace o aktuálních veřejných zakázkách a elektronických aukcích, jsou k dispozici na profilu zadavatele Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik.

www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilSLLKS