Vědecká rada HLKS

Dne 3.4.2015 byla založena Vědecká rada Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik jako poradní orgán ředitele podniku. Je složena z předních českých odborníků, kteří svými odbornostmi zastupují jednotlivé indikace léčené v lázních. Úkolem Vědecké rady HLKS bude tvorba léčebně-rehabilitačních programů tak, aby korespondovaly se současnými poznatky medicíny umožňujícími zhodnocení pobytu dle objektivních dat.

Akcent bude kladen na využití podmínek, které nabízí prostředí lázní a jejich okolí v kombinaci s tradiční balneologií. Dojde k rozvoji monitorované kardiorehabilitace a dechové rehabilitace, pohybových aktivit s fyzioterapeutickou kontrolou, edukací dle indikací a diagnóz. 

Členové naší vědecké rady

Image​​