Ultrazvuk

Působí jako mikromasáž tkání se současným zahřátím a některými dalšími fyzikálně chemickými účinky. Jde o léčebné využití elektrické energie vysokofrekvenčního proudu přeměněné na energii zvukovou (mechanickou) a dále na teplo.

Indikace k léčbě ultrazvukem:

  • onemocnění cév
  • vertebrogenní syndrom, arthrozy, kloubní hydropsy (výpotky)
  • myalgie (bolesti svalů)
  • chronické revmatické záněty, Dupuytrainova kontraktura
  • epikondylitidy, kostní choroby
  • některá kožní onemocnění