Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi lázněmi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

1) u služeb poskytovaných lázněmi obecně a zboží prodávaného lázněmi:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: https://adr.coi.cz/cs

 

2) u služeb lázní v oblasti energetiky:

Energetický regulační úřad, Odbor právní ochrany spotřebitele

Adresa: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7

E-mail: podatelna@eru.cz

Web: https://www.eru.cz/mimosoudni-reseni-sporu

 

U smluv uzavřených prostřednictvím internetových stránek nebo jiného elektronického prostředku může spotřebitel využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je dostupná na web. adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.