Smlouvy

Veřejné zakázky jsou v Horských lázních Karlova Studánka, státní podnik realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné uveřejňování, jsou smlouvy ve veřejném registru smluv uveřejňovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podle kterých je účinnost smluv podmíněna jejich uveřejněním, nabyla účinnosti 1. července 2017.
 

Uzavřené smlouvy Horských lázní Karlova Studánka, státní podnik, je možné dohledat ve veřejném registru smluv zadáním IČO smluvní strany
144 50 216
.