Skupinové cvičení C, B

Skupinové cvičení - C

Cvičení ve skupinkách označované písmenem C je dechová gymnastika, která probíhá v sedě na židličkách. Jedná se o souhrn jednotlivých dechových cviků, zaměřených na přirozený rytmus dýchání v koordinaci s některými pohyby svalových skupin, které zlepšují pohyblivost hrudníku.

Cviky jsou zaměřeny na hloubku dechu, typ dýchání, zvětšení rozdílu mezi jednotlivými dechovými polohami při inspiračním (nádechovém) a exspiračním (výdechovém) postavení hrudníku. Sestavy cviků koordinujeme s cvičením svalových skupin pletence horních končetin a trupu a s cvičením svalů dolních končetin. Pohyby vyvolané uvedenými svalovými skupinami musí být zkoordinované s jednotlivými fázemi dechového cyklu a musí jim napomáhat.

Důraz klademe na nácvik bráničního dýchání, protože bránice jako hlavní dechový sval se podílí ve 40 - 60 % na dechové práci, což můžeme zprostředkovaně vidět
na dosažené hodnotě vitální kapacity plic (to je na množství vzduchu, který vydechujeme maximálním výdechem po maximálním nádechu).

 

Skupinové cvičení - B

Při skupinovém cvičení označovaném písmenem B jde rovněž o dechovou gymnastiku, kde platí vše jako u výše popsaného cvičení. Při tomto cvičení zařazujeme navíc cviky na posílení břišních svalů a nácvik rovnováhy.

Dechová gymnastika má svoje indikace i kontraindikace, které nezasahují jen do sféry vnitřního lékařství a chronických chorob dýchacího ústrojí, ale i do jiných lékařských oborů, kde se dechová gymnastika uplatňuje a stala se nedílnou součástí terapie.