XVII. REPREZENTAČNÍ PLES 2018

Reprezentační ples Horských lázní Karlova Studánka se tentokrát nesl v duchu okázalosti Velkého Gatsbyho.