Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinnost poskytnout informace podle výše uvedeného zákona se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací (§2 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím).