Politika kvality

VIZE

Propojením zdravotnické a lékařské péče a za použití nejmodernějších léčebných a rehabilitačních metod v kombinaci s tradičním využitím přírodní minerální vody, peloidů a klimatu, dosáhneme trvalé spokojenosti klienta a prosperujícího podniku s vysokou firemní kulturou.

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik zviditelníme jako významnou kulturní památku venkovské turistiky s přírodním dědictvím se zaměřením nejen na seniory a rodiny s dětmi, ale současně na samostatně cestující návštěvníky, vyhledávající aktivní formu trávení dovolené v regionu

Úspěch postavíme na profesionálních zaměstnancích s důrazem na individuální přístup k našim klientům s maximálním zájmem o jejich spokojenost

Budeme nejlepší v lázeňské péči o dospělé pacienty s indikací oběhového, dýchacího, nervového a pohybového ústrojí.

 POSLÁNÍ

Rozvíjet klasickou lázeňskou péči s tradičním využitím přírodních léčivých zdrojů primárně zaměřenou na pojištěnce

 HODNOTY

  • Dobro pacienta
  • Finanční stabilita pro možný další rozvoj
  • Image lázní
  • Erudovanost našich zaměstnanců

 

Ing. Jan Poštulka
ředitel

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

POLITIKA KVALITY.pdf (254kb)

eticky-kodex-zamestnance-hlks-od-2014-08-08.pdf (732kb)

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM.pdf (4,15Mb)