Politika kvality

VIZE

Propojením odborné lékařské péče a za použití nejmodernějších léčebných a rehabilitačních metod v kombinaci s tradičním využitím všech přírodních léčivých zdrojů, dosáhneme trvalé spokojenosti klienta a prosperujícího podniku.

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zviditelníme jako významnou kulturní památku s přírodním dědictvím, se zaměřením nejen na pojištěnce, rodiny s dětmi, sportovce, seniory, ale současně i na samostatně cestující návštěvníky vyhledávající aktivní formu trávení dovolené v regionu.

Úspěch postavíme na profesionálních zaměstnancích s důrazem na individuální přístup k našim klientům.

Budeme nejlepší v lázeňské péči o dospělé pacienty s indikací oběhového, dýchacího, nervového a pohybového ústrojí.

 POSLÁNÍ

Rozvíjet klasickou lázeňskou péči s tradičním využitím přírodních léčivých zdrojů, primárně zaměřenou na pojištěnce, v souladu s požadavky zainteresovaných stran a právních předpisů.

 HODNOTY

  • Spokojenost klienta
  • Dobrá pověst lázní ve vztahu ke kvalitě poskytovaných služeb, cenám a pohodlí
    našich klientů
  • Finanční stabilita pro možný další rozvoj
  • Neustálé zlepšování
  • Erudovanost zaměstnanců

 

Ing. Jan Poštulka
ředitel

Politika kvality (ke stažení) (254kb)