Insuflace oxidu uhličitého (plynové injekce)

Je výkon, při němž dochází k nahromadění plynu v podkoží - k tvorbě podkožního emfyzému. Plyn se šíří do značných vzdáleností. Z podkoží je oxid uhličitý odstraňován žilním oběhem. Ztrácí se během několika desítek minut, nejvýše během několika hodin. Způsobuje na kůži místní změny, zvýšení kožní teploty, zvýšený průtok krve a má analgetický účinek.

Účinek oxidu uhličitého v podkoží:

 • vzestup parciálního tlaku oxidu uhličitého a pokles pH může podporovat uvolňování kyslíku z oxyhemoglobinu (okysličeného krevního barviva)
 • pokles pH v podkoží na hodnoty 6,8 a níže vede ke zvýšení permeability (propustnosti) kapilár
 • pokles pH pod hodnoty 6,5 vede ke zvýšení pružnosti a snížení pevnosti původně minimálně extenzibilních (roztažlivých) kolagenních vláken (vaziva)

Vzdálené účinky oxidu uhličitého:

 • oxid uhličitý je silným periferním vasodilatátorem
 • dráždí dechové vasomotorické centrum i centra vasomotorická v míše
 • vyvolává reflektorické dráždění přes chemoreceptory
 • rozšiřuje koronární cévy, zlepšuje prokrvení srdečního svalu, zvyšuje jeho tonus
  a minutový objem
 • dráždí vagus a vyvolává bradykardii, pokles krevního tlaku

Indikace k léčbě plynovými injekcemi:

 • ischemická choroba dolních končetin
 • periferní cévní diabetický syndrom
 • vasoneurosy
 • postflebitický syndrom, bércové vředy
 • ischemická choroba srdeční se syndromem anginy pectoris
 • degenerat. onemocnění kloubů a páteře s bolest. syndromem
 • periarthritis humeroscapularis (zánět tkáně v okolí kloubu)
 • lumbago a sacralgie (bolesti v kříži)

Důležité upozornění:

 • O vhodnosti a místě insuflace oxidu uhličitého rozhoduje zásadně ošetřující lékař dle diagnosy a aktuálního zdravotního stavu nemocného.

Insuflaci oxidu uhličitého provádí zdravotní sestra vpichem do podkoží v místech určených ošetřujícím lékařem a vyznačených na nákresu, který je součástí předpisu této procedury.