OSOBNÍ ÚDAJE

Na této stránce naleznete podstatné informace o zpracování osobních údajů prováděné správcem údajů Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik.

Správce osobních údajů:

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ 793 24

IČO: 14450216

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souvislosti s ochranou osobních údajů nás můžete kontaktovat a svá práva související se zpracováním osobních údajů uplatňovat prostřednictvím správcem ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

č. p. 6, Karlova Studánka, PSČ 793 24

e-mail: osobni.udaje@horskelazne.cz

Tel.: +420 554 798 302

Informace o zpracování osobních údajů