hlavní logo 554 798 111

Volejte nonstop

hlavní logo
Lázeňská léčba
Léčebné pobyty
Rekreační pobyty
Bazén a procedury
Kariéra
CZ PL EN DE
 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky


Volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají ve dnech 23. a 24. září 2022. Případné II. kolo volby proběhne 30. září a 1. října 2022.

 

Voliči, kteří budou volit na voličské průkazy, mají možnost do pátku 16. 9. 2022 zaslat písemnou žádost o vydání voličského průkazu. Na písemné žádosti musí být ověřený podpis a uvedena adresa, na jakou má být voličský průkaz zaslán. V tento den končí rovněž možnost doručení žádosti o voličský průkaz prostřednictvím datové schránky. Možnost osobní žádosti o vydání voličského průkazu končí ve středu 21. 9. 2022 v 16:00 hodin, kdy se uzavírá stálý seznam voličů. Pokud volič za sebe určí k vyzvednutí voličského průkazu jinou osobu, předloží tato osoba písemnou plnou moc s ověřeným podpisem voliče.

 

Klienti Horských lázní Karlova Studánka, kteří se nemohou zúčastnit voleb do Senátu Parlamentu ČR v místě svého trvalého pobytu (z důvodu pobytu v léčebném zařízení), mohou požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů na Obecním úřadě Karlova Studánka nebo na recepci lázeňského domu Libuše. Správa léčebného zařízení předá tento zvláštní seznam voličů do 16. 9. 2022 do 14:00 hodin na Obecní úřad Karlova Studánka.