Manuální lymfodrenáž

Má speciální zákonitosti postupu, které jsou zcela odlišné od klasické i reflexní masáže. Lymfodrenáž působí pouze na kůži a podkoží při dodržení určitého programového postupu. Hmaty, kterými se na kůži působí, jsou prováděny lehce, pomalu a malým tlakem tak, aby se nezpůsobilo zčervenání (prokrvení) kůže, které je při této proceduře nežádoucí.

Cílem lymfodrenáže je podpořit a posílit původní dosud zachovalou vstřebávací a transportní funkci mízního systému. Má účinek protiedematózní, sedativní a analgetický.

Procedura je prováděna speciálně odborně vyškolenými terapeuty a přísně indikována ošetřujícím lékařem pro určené diagnostické indikace řešící problematiku lymfatického systému.

 

Indikace k léčbě manuálními lymfodrenážemi:

  1. primární lymfedém
  2. sekundární lymfedém
  • po operaci prsu a ozáření
  • po úrazu, chirurgických nebo orthopedických zákrocích
  • po erysipelu
  • postrombotický syndrom
  • revmatické otoky
  • pozánětlivé otoky při těhotenství
  • otoky při zánětech žil

3. sekundární otoky v obličeji, na hrudníku či břiše

4. rehabilitace sportovců nebo u profesí s nadměrným zatížením dolních končetin

5. akné

6. neurologická onemocnění /encephalopatie/

7. apoplexie

8. skleróza multiplex

9. spastické a chabé obrny při různých neurol. chorobách

10. syndromy bolesti hlavy (migreny, vasomotorické bolesti hlavy, cervikokraniální, cervikobrachiální syndrom)

11. chron. polyarthritis

12. arthrosy

13. lipedém (bujení tuku v podkoží)