KNIHOVNA

OTEVÍRACÍ DOBA

PONDĚLÍ - ČTVRTEK   13:00 - 14:30

Lázeňská knihovna se nachází v LD Bezruč a je celoročně určena pro všechny klienty lázní.

Při návštěvě knihovny uživatel zaplatí vratnou zálohu 80 Kč, na niž mu bude vystaven doklad o zaplacení. Po navrácení všech vypůjčených knih bude uživateli záloha vrácena na základě předložení vystaveného dokladu.

Jednorázový poplatek za užívání knihovny po celou dobu pobytu: 20 Kč

O případné změně otevírací doby budete informováni na nástěntách lázeňských budov a informačních panelech na recepci LD Libuše.

Knihovní řád + ceník služeb 2019.pdf (279kb)