Individuální rehabilitace dechová

Cvičíme speciální dechovou gymnastiku, která se rozděluje na:

Celkové statické dýchání

Nacvičujeme pomocí dechových cviků zaměřených jen na nádechové a výdechové svaly. Tento způsob dýchání je zaměřený na prohloubení dýchání.

Celkové dynamické dýchání

Nacvičujeme pomocí cviků zaměřených na prohloubení dýchání a kombinujeme je s cviky některých svalových skupin, jako jsou pletence horních končetin, svaly dolních končetin a svaly trupu.

Lokalizované dýchání

Nacvičujeme pomocí cviků zaměřených na určité části hrudníku. Cviky se snažíme prohloubit dechové pohyby, proto používáme tzv. dýchání proti odporu, kterým se určitá část plic lépe prodýchá.

Podle toho, o kterou část plic jde, rozlišujeme:

  1. horní hrudníkové lokalizované dýchání
  2. střední hrudníkové lokalizované dýchání
  3. postranní hrudníkové lokalizované dýchání
  4. zadní hrudníkové lokalizované dýchání
  5. brániční lokalizované dýchání
  6. jednostranné lokalizované dýchání