Energetika

Aktuální informace

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

https://www.eru.cz/documents/10540/603840/kontroln%C3%AD%20seznam_akt_052017.pdf

Prodejní ceny zemního plynu konečným zákazníkům (domácnost/maloodběratel) platné od 1.1.2019 v distribuční zóně HLKS

Prodejní ceny zemního plynu konečným zákazníkům platné od 1.1.2019.xlsx (39kb)

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, jsou oprávněny vykonávat níže uvedené licencované činnosti v oblasti energetiky:

  • obchod s elektřinou
  • distribuce elektřiny
  • výroba elektřiny
  • obchod s plynem
  • distribuce plynu
  • výroba tepelné energie
  • rozvod tepelné energie

ARCHIV

LDS HLKS Souhrnná zpráva kvalita distribuce 2018.pdf (382kb)

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2018.doc (41kb)

LDS HLKS Souhrnná zpráva kvalita distribuce 2017.pdf (381kb)

priloha_k_545 rok 2017 HLKS.DOC (40kb)

Ceník plynu 2017.pdf (357kb)

Zpráva provozovatele lokální distribuční soustavy elektřiny.pdf (384kb)

rad-provozovatele-lokalni-distribucni-soustavy-plynu.pdf (1,32Mb)

cena plynu od 1.1.2016.pdf (193kb)

cena plynu od 1.5.2016.pdf (232kb)

Souhrnný výkaz dodržování standartů za rok 2015.pdf (90kb)

cena-plynu-od-1-1-2015.pdf (192kb)

souhrnny-vykaz-dodrzovani-standartu-za-rok-2014.pdf (90kb)

cena-plynu-od-1-1-2013.pdf (195kb)

cena-plynu-od-1-5-2013.pdf (196kb)

cena-plynu-od-1-1-2014.pdf (196kb)

souhrnny-vykaz-dodrzovani-standartu-za-rok-2013.pdf (90kb)