Energetika

Aktuální informace

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

zveřejněný v souladu s § 61 odst. 2 písm. l) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění.

https://www.eru.cz/documents/10540/603840/kontroln%C3%AD%20seznam_akt_052017.pdf

Prodejní ceny zemního plynu konečným zákazníkům (domácnost/maloodběratel) platné od 1.1.2019 v distribuční zóně HLKS

Prodejní ceny zemního plynu konečným zákazníkům platné od 1.1.2019.xlsx (39kb)

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, jsou oprávněny vykonávat níže uvedené licencované činnosti v oblasti energetiky:

  • obchod s elektřinou
  • distribuce elektřiny
  • výroba elektřiny
  • obchod s plynem
  • distribuce plynu
  • výroba tepelné energie
  • rozvod tepelné energie

ARCHIV

souhrnny vykaz dodrzovani standardu za rok 2019.pdf (77kb)

LDS HLKS Souhrnná zpráva kvalita distribuce 2019.pdf (380kb)

LDS HLKS Souhrnná zpráva kvalita distribuce 2018.pdf (382kb)

Souhrnný výkaz dodržování standardů za rok 2018.doc (41kb)

LDS HLKS Souhrnná zpráva kvalita distribuce 2017.pdf (381kb)

priloha_k_545 rok 2017 HLKS.DOC (40kb)

Ceník plynu 2017.pdf (357kb)

Zpráva provozovatele lokální distribuční soustavy elektřiny.pdf (384kb)

rad-provozovatele-lokalni-distribucni-soustavy-plynu.pdf (1,32Mb)

cena plynu od 1.1.2016.pdf (193kb)

cena plynu od 1.5.2016.pdf (232kb)

Souhrnný výkaz dodržování standartů za rok 2015.pdf (90kb)

cena-plynu-od-1-1-2015.pdf (192kb)

souhrnny-vykaz-dodrzovani-standartu-za-rok-2014.pdf (90kb)

cena-plynu-od-1-1-2013.pdf (195kb)

cena-plynu-od-1-5-2013.pdf (196kb)

cena-plynu-od-1-1-2014.pdf (196kb)

souhrnny-vykaz-dodrzovani-standartu-za-rok-2013.pdf (90kb)