DOTACE

Dotace pro HLKS_2016-2018.pdf (339kb)

Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 12.6.2014

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený MUDr. Radomírem Maráčkem (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 12.6.2014 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji - dotační titul č. 3: Podpora lázeňství".

Poskytovatel dle této smlouvy poskytl příjemci (ne) investiční dotaci v maximální výši 70% celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu "Marketingová kampaň Horských lázní Karlova Studánka", max. však ve výši 193 000,- Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu, viz. http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/seznam-zadatelu-o-dotaci-v-podpora-turistickych-oblasti-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2014-39462/#schvaleni. Dotace bude použita na výrobu propagačních brožur, roll-upů, složek a zpracování propagačního filmu HLKS.

Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů.

Horské lázně Karlova Studánka ukončí realizaci projektu nejpozději do 30.9.2015.

V Karlově Studánce 01.06.2015

Moravskoslezský kraj - logo
 

Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 19.9.2013

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený MUDr. Radomírem Maráčkem (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 19.9.2013 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poskytovatel dle této smlouvy poskytl příjemci (ne) investiční dotaci na realizaci projektu"Zkvalitnění technického zázemí kongresových prostor". Dotace byla použita na dovybavení kongresových prostor potřebnou technikou, což umožní zejména zkvalitnění služeb při pořádání prezentačních akcí, seminářů, kongresů, firemních akcí apod.

V Karlově Studánce 27. 1. 2014