Dary

Finanční dary k datu 30. 9. 2019.pdf (ke stažení) (424kb)

Dotace

Dotace POVEZ II -  „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik (zaměstnavatel) a Úřad práce České republiky uzavřeli dne 27. 8. 2018 Dohodu o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců a poskytnutí příspěvku v rámci národního projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II č. BRA-MN-21/2018/ reg. č. proj. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053.

Příspěvek byl využit na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatele, který zabezpečil v souladu s touto Dohodou vzdělávací aktivitu svých zaměstnanců. Vzdělávací aktivitou byla výuka anglického jazyka – hotelnictví, v celkovém rozsahu 52 vyučovacích hodin. Výuka proběhla v termínu 5. 9. 2018 – 27. 2. 2019. Za účelem realizace vzdělávací aktivity byla uzavřena Smlouva o zabezpečení vzdělávací aktivity mezi Horskými lázněmi Karlova Studánka, státní podnik (zaměstnavatel) a Akademií Jana Amose Komenského, z. s. oblast Bruntál (vzdělávací zařízení).

Image

Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 31.7.2017

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený ing. Janem Poštulkou (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 31.7.2017 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu "Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2017 - podpora lázeňství".

Dotace byla využita na realizaci orientačního značení areálu Horských lázní Karlova Studánka v podobě orientačních směrových šipek, které jsou uchyceny na sloupech veřejného osvětlení. Dále orientační tabule s turistickými a běžkařskými trasami a lázeňskými okruhy. Dále vnitřní orientační systém v Knížecím domě (sídle ředitelství lázní) a na recepci hlavního lázeňského domu Libuše. Směrová tabule s označením recepce před budovou Libuše, nabídková tabule Lázeňského obchůdku a uvítací tabule při vjezdu do Karlovy Studánky ze směru od Vrbna pod Pradědem a Rýmařova.

Moravskoslezský kraj - logo

Dotace pro HLKS_2016-2018.pdf (339kb)

Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 12.6.2014

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený MUDr. Radomírem Maráčkem (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 12.6.2014 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném dotačním programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji - dotační titul č. 3: Podpora lázeňství".

Poskytovatel dle této smlouvy poskytl příjemci (ne) investiční dotaci v maximální výši 70% celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu "Marketingová kampaň Horských lázní Karlova Studánka", max. však ve výši 193 000,- Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu, viz. http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/cz/uredni_deska/seznam-zadatelu-o-dotaci-v-podpora-turistickych-oblasti-v-moravskoslezskem-kraji-pro-rok-2014-39462/#schvaleni. Dotace bude použita na výrobu propagačních brožur, roll-upů, složek a zpracování propagačního filmu HLKS.

Konečná výše dotace bude stanovena s ohledem na skutečnou výši celkových uznatelných nákladů.

Horské lázně Karlova Studánka ukončí realizaci projektu nejpozději do 30.9.2015.

V Karlově Studánce 01.06.2015

Moravskoslezský kraj - logo
 

Dotace Moravskoslezského kraje ze dne 19.9.2013

Horské lázně Karlova Studánka, státní podnik, zastoupený MUDr. Radomírem Maráčkem (příjemce) a Moravskoslezský kraj (poskytovatel) dne 19.9.2013 uzavřeli smlouvu o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poskytovatel dle této smlouvy poskytl příjemci (ne) investiční dotaci na realizaci projektu"Zkvalitnění technického zázemí kongresových prostor". Dotace byla použita na dovybavení kongresových prostor potřebnou technikou, což umožní zejména zkvalitnění služeb při pořádání prezentačních akcí, seminářů, kongresů, firemních akcí apod.

V Karlově Studánce 27. 1. 2014