Aktuální zakázky 2019

ZPRACOVÁNÍ PD - MODERNIZACE INTERIÉRŮ HLKS

1 Výzva k podání nabídky.pdf (900kb)

1.1 Příloha č. 1 _ Specifikace předmětu plnění_signed.pdf (467kb)

1.2 Príioha_c_2_ kryci_list_nabídky.docx (122kb)

1.3 Příloha č. 3 _ Vzor čestného prohlášení.docx (122kb)

1.4 Příloha č. 4 _ Závazný vzor smlouvy 1.docx (49kb)

ZPRACOVÁNÍ PD - VYBUDOVÁNÍ ARCHIVU ŘEDITELSTVÍ HLKS

1 Výzva k podání nabídky.pdf (900kb)

1.1 Příloha č. 1 _ Specifikace předmětu plnění.pdf (577kb)

1.2 Príioha_c_2_ kryci_list_nabídky.docx (122kb)

1.3 Příloha č. 3 _ Vzor čestného prohlášení.docx (122kb)

1.4 Příloha č. 4 _ Závazný vzor smlouvy.docx (50kb)

2. Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (218kb)

ZPRACOVÁNÍ PD - REKONSTRUKCE NÁKLADNÍHO VÝTAHU

1 Výzva k podání nabídky.pdf (900kb)

1.1 Příloha č. 1 _ Specifikace předmětu plnění.pdf (576kb)

1.2 Príioha_c_2_ kryci_list_nabídky.docx (122kb)

1.3 Příloha č. 3 _ Vzor čestného prohlášení.docx (123kb)

1.4 Příloha č. 4 _ Závazný vzor smlouvy.docx (50kb)

2. Vysvětlení zadávací dokumentace.pdf (403kb)

ZPRACOVÁNÍ PD - OPRAVA NN

1 Výzva k podání nabídky.pdf (899kb)

1.1 Příloha č. 1 _ Specifikace předmětu plnění.docx (115kb)

1.2 Príioha_c_2_ kryci_list_nabídky.docx (122kb)

1.3 Příloha č. 3 _ Vzor čestného prohlášení.docx (122kb)

1.4 Příloha č. 4 _ Závazný vzor smlouvy final.docx (47kb)

RÁMCOVÁ DOHODA NA PRANÍ A ČIŠTĚNÍ PRÁDLA PRO HLKS

1 Výzva k podání nabídky.pdf (916kb)

1.1 Příloha č. 1 _ Krycí list nabídky.xlsx (71kb)

1.2 Příloha č. 2 _ Vzor čestného prohlášení.docx (123kb)

1.3 Příloha č. 3 _ Závazný vzor smlouvy.docx (178kb)

5 Rozhodnuti o vyberu nejvhodnejsi nabidky.pdf (381kb)

6 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (375kb)